Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  224

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne

 

 

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się  co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie Centrum Nutri-Bio-Chemicznego jako jednostki międzywydziałowej mającej na celu integrację potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu w zakresie kompleksowej analityki biologicznej, chemicznej i biotechnologicznej środowiska i żywności w aspekcie działań prozdrowotnych.

 

§ 2

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum Nutri-Bio-Chemicznego określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 marca 2009 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
01.07.2009 13:16
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:23
Liczba wyświetleń:
3751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw Nr 224Centrum NutriBioChemiczne.pdf29.52 KB