Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

U C H W A Ł A   Nr  221

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie w rejonie ul. Popiełuszki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 37/1, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 430 m2 na rzecz nabywców działek     nr 34/76, 38/60, 34/78, 38/61;
  • nr 37/3, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 417 m2 na rzecz nabywców działek     nr 34/50, 38/83, 34/53, 38/84;
  • nr 37/5, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 774 m2 na rzecz nabywców działek     nr 34/22, 38/6;
  • nr 37/6, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 56 m2 na rzecz nabywcy działki nr 38/8,
  • nr 37/10, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 209 m2 na rzecz nabywcy działek      nr 38/21, 34/16;
  • nr 37/8, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 623 m2 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lipowinie,
  • (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Sprzedaży przedmiotowych nieruchomości dokonuje się w celu regulacji stanu władania nieruchomości bezpośrednio do nich przyległych.  

 

§ 3

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
01.07.2009 12:06
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:25
Liczba wyświetleń:
4752
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 221 - sprzedaż bartąska.pdf30.17 KB