Nr 220 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  220

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na zamianę prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 38/9; 34/18 (obręb 118 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 6927 m2  stanowiących własność Uniwersytetu na działki o nr 37/1; 37/3; 37/5; 37/6; 37/8; 37/10 (obręb 118 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 2509 m2  stanowiące własność Gminy Olsztyn.

Przedmiotowe działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny o funkcji zabudowy wielorodzinnej 8MW, zabudowy jednorodzinnej 8, 9, 25MN oraz komunikacji pieszej i kołowej 1PK (wyrysy z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

 

§ 2

Zamiana działek umożliwi Stronom uregulowanie struktury władania.

 

§ 3

Podstawą zamiany przedmiotowych nieruchomości będzie ich wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
01.07.2009 11:59
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:26
Liczba wyświetleń:
3391
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 220 - miasto PK1.pdf30.13 KB