Nr 218 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warm

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  218

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wkład w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii rolniczej:

 

1.      ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje prof. dr hab. inż. Jerzy WRÓBEL – profesor  Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

2.      SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje prof. dr hab. inż. Andrzej CHOCHOWSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Komitetu techniki Rolniczej Wydziału V PAN, członek Polskiego Komitetu Normalizacji, członek Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

 

§ 2

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego

1.      ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzy-mują:

1)     prof. dr hab. Janusz Guziur,

2)     prof. dr hab. Stanisław Kawula, prof. zw.,

3)     prof. dr hab. Jadwiga Przała,

4)     prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h. c.,

5)     prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, prof. zw.,

6)     prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki.

2.      SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     prof. dr hab. Wojciech Brzeski,

2)     prof. dr hab. Henryk Brzostowski,

3)     prof. dr hab. inż. Danuta Domska,

4)     prof. dr hab. Janusz Klupczyński,

5)     prof. dr hab. Tadeusz Korniak,

6)     prof. dr hab. Antoni Kruk,

7)     prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, prof. zw.,

8)     prof. dr hab. inż. Stanisław Surowiec, prof. zw.,

9)     prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska,

10) prof. dr hab. Izabella Zmysłowska.

3.      BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     lek.wet. Grażyna Markiewicz-Miller,

2)     dr Wicenty Pirjanowicz,

3)     lek.wet. Dorota Powalska,

4)     dr Jan Szozda

 

§ 3

1.      Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)     prof. dr hab. inż. Michał Knauff,

2)     prof. dr hab. inż. Jan Pawlak.

2.      Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)     Stanisława Adamska,

2)     dr Janina Bieniaszewska,

3)     Janina Czarneta,

4)     Danuta Dąbrowska,

5)     dr Małgorzata Dmitryjuk,

6)     Zdzisław Goździewski,

7)     Mirosława Grzelak,

8)     Halina Jakubiak,

9)     mgr Maria Ewa Korczakowska,

10) dr Zbigniew Korejwo,

11) dr Stanisław Krawczuk,

12) mgr Teresa Łagodzińska-Małyszko,

13) Halina Seredocha.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2009
Data publikacji:
01.07.2009 11:49
Data aktualizacji:
05.09.2014 13:29
Liczba wyświetleń:
4444
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
218.pdf46.79 KB