Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzo

                                                                                                                  DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 33/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje

§ 1

W Zarządzeniu Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu wprowadza się zmiany:

  1. w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) absolwentom studiów drugiego stopnia – wg wzoru określonego załącznikach 3-4;
  2. w 1 § w ust. 1 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „3) absolwentom jednolitych studiów magisterskich - wg wzoru określonego w załącznikach  5-6;
  3. w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5) W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz „Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne” – egzemplarz do akt, określony odpowiednio w załącznikach 2, 4 i 6  do Zarządzenia”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2009
Data publikacji:
30.06.2009 10:36
Data aktualizacji:
26.08.2009 06:37
Liczba wyświetleń:
3721
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 33 - druk zaswiadczenia - przygotowania pedagogiczne.PDF113.68 KB
Załącznik Nr3.doc46.5 KB
Załącznik Nr 4.doc46.5 KB
Załącznik Nr 5.doc46 KB
Załącznik Nr 6.doc46.5 KB