Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach

drukuj dokument

UCHWAŁA  Nr  200

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na wykup przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 6 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. każdy, na łączną kwotę 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) w Parku Naukowo- Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o. o. w Suwałkach.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 13:07
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:15
Liczba wyświetleń:
3576
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 200 - zgoda na wykup udz w Parku N-T Polska-Wschód.pdf27.19 KB