Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

drukuj dokument

UCHWAŁA  Nr  199

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat akceptuje uzupełnienie składu Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2008-2012 o następujące osoby:

  1. Katarzyna JABŁONOWSKA (Dyrektor Banku PEKAO S.A., Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne),
  2. Teodozy Jerzy MARCINKIEWICZ (Wójt Gminy Stawiguda),
  3. Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK (Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie),

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 12:56
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:16
Liczba wyświetleń:
3671
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument