Wartość majątku UWM (2006 r.)

Strona została usunięta dnia: 2 styczeń, 2008 - 11:49

 

MAJĄTEK UCZELNI W TYS. ZŁ

Aktywa – majątek uczelni

Stan na dzień 31.10.2006 r.

Struktura % aktywów na 31.10.2006 r.

A.

Aktywa trwałe

 

345 256,4

87,0

I.

Wartości niematerialne i prawne

436,1

0,1

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

341 235,5

86,0

III.

Należności długoterminowe

10,7

-

IV

Inwestycje długoterminowe

3 574,1

0,9

V.

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

-


B.

Aktywa obrotowe

 

51 457,5

13,0

I.

Zapasy

3 033,4

0,8

II.

Należności krótkoterminowe

41 288,3

10,4

III.

Inwestycje krótkoterminowe

7 135,8

1,8

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-


Suma aktywów

396 713,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Joanna Wasiak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.11.2006
Data publikacji:
21.09.2007 12:21
Data aktualizacji:
02.01.2008 11:49
Liczba wyświetleń:
4121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument