Nr 195 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ełk

drukuj dokument

 

UCHWAŁA Nr 195

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ełk

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Szeligi Buczki, powiat ełcki, oznaczonych jako działki nr 10/12 oraz 22/1 o łącznej powierzchni 33,0903 ha stanowiących własność gminy Ełk (wyrysy z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

 

§ 2

Przejęcia przedmiotowych gruntów dokonuje się w celu realizacji zadań statutowych Uniwersytetu: dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz socjalnych i sportowych.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przejęcia, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 12:28
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:19
Liczba wyświetleń:
3411
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument