Nr 192 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr 103 Senatu UWM z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 192

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 103 Senatu UWM z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu UWM w Uchwale Nr 103 Senatu UWM z dnia 1 września października 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim § 10 otrzymuje brzmienie:

  1. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej powinien być dostarczony do Sekcji Kadr Nauczycieli Akademickich niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu od rozpoczęcia urlopu.
  2. W terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Sekcji Kadr Nauczycieli Akademickich sprawozdania z uwzględnieniem terminów wykorzystanych przez nauczycieli akademickich urlopów wypoczynkowych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 10:55
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:35
Liczba wyświetleń:
3722
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument