Wersje strony Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.