Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

drukuj dokument

UCHWAŁA  Nr  179

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2009 uwzględniający (w tys. zł):

 1. Przychody działalności operacyjnej                                                      32 796,0
 2. Koszty działalności operacyjnej                                                          331 830,0
 3. Zysk z działalności operacyjnej                                                                966,0
 4. Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                     53 734,2
 5. Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                                     4 186,8
 6. Stan funduszu na koniec roku 2009                                                    318 079,5
 7. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                          44 213,6
 8. Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                         46 240,4
 9. Stan funduszu na koniec roku 2009                                                        4 832,5
 10. Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                             0,0
 11. Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                                          300,0
 12. Stan funduszu na koniec roku 2009                                                           214,3

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych oraz Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowią załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 06:40
Data aktualizacji:
08.09.2014 11:52
Liczba wyświetleń:
4266
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwala nr 179 plan na 2009.pdf348.72 KB