Decyzja Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin

drukuj dokument

Decyzja Nr 17/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 września 2007 roku w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 189, poz. 1357) stanowi się, co następuje:

§ 1

Ustala się cennik opłat za opracowanie ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 18 grudnia 2006 roku w sprawie cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 17 Rektora UWM

z dnia 14 maja 2009 r.

 

Cennik opłat za opracowanie ocen i raportów

dotyczących środków ochrony roślin

1.    Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej środków ochrony roślin, posiadających substancje aktywne dopuszczone do obrotu na obszarze Polski w tym samym zakresie stosowania:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)    ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wstępne)   2.000,00 zł.;

2)     ocena materiałów wniosku dotyczących skuteczności działania środka, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej           – 3.500,00 zł.;

3)     ocena materiałów wniosku z zakresu fitotoksyczności, wpływu na wysokość i jakość plonów, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej – 2.500,00 zł.;

4)      ocena materiałów wniosku z zakresu wpływu na rośliny następcze      – 1.500,00 zł.;

5)    ocena informacji dotyczących odporności i przedstawionych w etykiecie – instrukcji stosowania środka chemicznego      2.500,00 zł.

2.     Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej środków ochrony roślin, posiadających substancje aktywne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu na obszarze Polski:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)    ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wstępne)   2.000,00 zł.;

2)    ocena materiałów wniosku dotyczących skuteczności działania środka, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej           5.500,00 zł.;

3)    ocena materiałów wniosku z zakresu fitotoksyczności, wpływu na wysokość i jakość plonów, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej          3.500,00 zł.;

4)    ocena materiałów wniosku z zakresu wpływu na rośliny następcze i sąsiadujące – 1.500,00 zł.;

5)    ocena informacji dotyczących odporności i przedstawionych w etykiecie - instrukcji stosowania środka ochrony roślin    2.500,00 zł.

3.  Wydanie opinii dotyczącej wpływu zmian w składzie środka ochrony roślin na jego skuteczność i fitotoksyczność   – 4.000,00 zł.

4.  Przedstawione ceny są kosztami netto, do których należy doliczyć 22% podatek VAT.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.06.2009
Data publikacji:
10.06.2009 10:35
Data aktualizacji:
10.06.2009 10:42
Liczba wyświetleń:
1920
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 17cennik opłat rejestracji sr. ochrony roslin.pdf42.95 KB