D E C Y Z J A Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w r

 dokument do druku

D E C Y Z J A  Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku.

 

 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2009/2010.

 

 Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 i 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2009/2010 (Dz. U. Nr 72, poz. 624), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2009/2010, w kwocie:

1.              150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

2.              85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.

 

§ 2

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich w roku akademickim 2009/2010, w kwocie:

85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

 

§ 3

1.          Opłaty, o których mowa w § 1-2 niniejszej decyzji, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dowolnym banku lub oddziale pocztowym.

2.          Opłaty, o których mowa w §1-2 niniejszej decyzji, można również dokonać bezpośrednio w Uniwersytecie.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
02.06.2009 11:20
Data aktualizacji:
02.06.2009 11:22
Liczba wyświetleń:
2127
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
D E C Y Z J A nr 19.pdf40.93 KB