Decyzja Nr 15/2009 Rektora z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sal dydaktycznych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

                                                                                          DOKUMENT DO POBRANIA

Decyzja Nr 15/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sal dydaktycznych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się cennik za korzystanie z sal dydaktycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z uwzględnieniem wielkości sal.

2.      Wielkość Sali, o której mowa w ust. 1 określa się według ilości miejsc normatywnych.

3.      Dla celów rozliczeń jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stosuje się następujące stawki opłat za korzystanie z sal dydaktycznych za 1 godzinę:

1)     do 30 miejsc                                  -   45,00 zł.

2)     od 31 do 100 miejsc                        -   90,00 zł.

3)     od 101 do 200 miejsc                       - 110,00 zł.

4)     powyżej 200 miejsc                         - 220,00 zł.

5)     sala komputerowa 24 stanowiskowa   -   50,00 zł.

 

§ 2

Opłata za udostępnienie rzutnika multimedialnego jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynosi 20,00zł. za godzinę.

 

§ 3

Przy ustalaniu należności z tytułu korzystania z sal dydaktycznych lub urządzeń multimedialnych przez podmioty nie będące jednostkami  organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stawki opłat określonych w  § 1 ust. 3 oraz w § 2 powiększa się o podatek VAT.

 

§ 4

Należność z tytułu korzystania z sal dydaktycznych lub urządzeń multimedialnych nie wymienionych w niniejszej Decyzji ustala Rektor.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
22.05.2009 07:37
Data aktualizacji:
22.05.2009 07:47
Liczba wyświetleń:
2178
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument