Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”

dokument do pobrania

Zarządzenie Nr 27/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.05.2009
Data publikacji:
19.05.2009 11:23
Data aktualizacji:
19.05.2009 11:23
Liczba wyświetleń:
2576
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument