Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”

dokument do pobrania

Zarządzenie Nr 25/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
19.05.2009 11:15
Data aktualizacji:
19.05.2009 11:15
Liczba wyświetleń:
2340
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument