Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”

                                                                                       dokument do pobrania

Zarządzenie Nr 22/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

1.                Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”.

2.                Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.                zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.                Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
19.05.2009 10:59
Data aktualizacji:
19.05.2009 10:59
Liczba wyświetleń:
2424
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument