Nr 154 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010

UCHWAŁA  Nr  154

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia  2009 roku

 

 w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/2010 na poszczególne dyscypliny naukowe.

Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik do Uchwały Nr 154 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

w roku akademickim 2009/2010

 

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Agronomia

10

2

Biologia

19

3

Filozofia

5

4

Geodezja i kartografia

9

5

Historia

5

6

Inżynieria rolnicza

10

7

Językoznawstwo

5

8

Kształtowanie środowiska

12

9

Literaturoznawstwo

5

10

Pedagogika

15

11

Rybactwo

7

12

Technologia żywności i żywienia

11

13

Teologia

5

14

Weterynaria

10

15

Zootechnika

10

16

Rezerwa Rektora

10

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

148

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 08:48
Data aktualizacji:
09.09.2014 12:58
Liczba wyświetleń:
3073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument