Nr 156 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

U C H W A Ł A Nr 156

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 85 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1.      W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku politologia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z  6 - semestralnym okresie nauki.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zajęcia dydaktyczne jest Wydział Nauk Społecznych.

3.      Nabór kandydatów na ww. kierunek studiów dokonywany jest na podstawie uchwał Senatu, określających zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku.

 

§ 2

Realizacja zajęć dydaktycznych rozpocznie się  od 1 października 2009 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 08:37
Data aktualizacji:
09.09.2014 12:55
Liczba wyświetleń:
2866
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument