D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

D E C Y Z J A  Nr  16

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 maja 2009 roku

 

w sprawie  ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r., ( z późn. zm.), stanowi się co następuje: 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2009/2010, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2009 roku.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Józef Górniewicz


Załącznik do Decyzji Nr 16 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 7 maja 2009 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2009/2010

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

 

30.09.2009 r.

Wydziałowe

inauguracje roku akademickiego

28-29.09. 2009 r. **/***

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego -

Wydział Teologii

2.10.2009 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

1.10.2009 r.19.12.2009 r./*

wakacje zimowe

21.12.2009 r.2.01.2010 r.

zajęcia dydaktyczne

4.01.2010 r.- 23.01.2010 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

25.01.2010 r.- 6.02.2010 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

8.02.2010 r.- 13.02.2010 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

15.02.2010 r.- 1.04.2010 r.

wakacje wiosenne

2.04.2010 r.- 7.04.2010 r.

zajęcia dydaktyczne

8.04.2010 r.- 5.06.2010 r.

sesja egzaminacyjna letnia

7.06.2010 r.- 19.06.2010 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

21.06.2010 r.- 17.09.2010 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

6.09.2010 r.- 17.09.2010 r.

 

* w tym: 02.11.2009 r. (poniedziałek) – dzień rektorski

** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych:

-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku                      - 3.10.2009 r.

-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce               - 1.10.2009 r.

-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie               - 3.10.2009 r.

-Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Poznaniu i Toruniu –

wg terminów ustalonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

***inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich - 5.10.2009 r.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.05.2009
Data publikacji:
11.05.2009 06:39
Data aktualizacji:
11.05.2009 06:40
Liczba wyświetleń:
13073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument