Nr 168 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego

 

                                                                                 pobierz do druku

UCHWAŁA Nr 168

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego

 

Na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu, w związku z wnioskiem dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej nr 227 w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt w budynku przy ul. Oczapowskiego 5

imienia Profesora Wacława MINAKOWSKIEGO.

 

§ 2

Wniosek dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 08:02
Data aktualizacji:
08.09.2014 13:07
Liczba wyświetleń:
3615
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument