Nr 165 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie

                                                                                                      pobierz do druku

UCHWAŁA Nr 165

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie

 

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 3 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie.
  2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, położona jest w Olsztynie przy ul. Warszawskiej, oznaczona jako działki o numerach ewidencyjnych 95, 96, 100, 101 i 126 o łącznej powierzchni 3,3759 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Nabyta nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 2, przeznaczona zostanie na cel publiczny - pod nowo utworzony Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 07:57
Data aktualizacji:
08.09.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
4493
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument