Wersje strony Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.