Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                                                                      pobierz do druku

UCHWAŁA NR 164

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Dodaje się §6 ust. 8 w brzmieniu:

„ 8. Uniwersytet może prowadzić obszary specjalne wydzielone do realizacji studiów, badań i obserwacji przyrody w warunkach naturalnych, w formach nie objętych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 07:55
Data aktualizacji:
08.09.2014 13:50
Liczba wyświetleń:
4280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument