Nr 163 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich

                                                                                                               pobierz do druku

UCHWAŁA  Nr  163

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia:

 

§ 1

W Uchwale Senatu Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich wprowadza się uzupełniający, kolejny zapis:

„15. Zatrudnienie starszych wykładowców ponownie na stanowiska adiunktów może nastąpić po wszczęciu przewodu habilitacyjnego.”.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie polityki kadrowej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 07:53
Data aktualizacji:
09.09.2014 12:49
Liczba wyświetleń:
4238
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument