Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

(wyciąg z Uchwały Nr 298 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008r.)

Załącznik 1An

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Ochrona środowiska (KS)

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Matematyka

2

Pielęgniarstwo

3

Rolnictwo

4

Technika rolnicza i leśna

5

Technologia żywności i żywienie człowieka

6

Towaroznawstwo

7

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Ochrona środowiska (KS)

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Pielęgniarstwo

3

Rolnictwo

4

Technika rolnicza i leśna

5

Technologia żywności i żywienie człowieka

6

Towaroznawstwo**

7

Zootechnika

*   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

Załącznik 1Bn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch z przedstawionych poniżej)

1

Budownictwo

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

Załącznik 1Cn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1

Administracja

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Politologia

6

Prawo

7

Stosunki międzynarodowe

8

Zarządzanie

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Politologia

6

Prawo

7

Stosunki międzynarodowe

8

Zarządzanie

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1Dn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch 

z przedstawionych poniżej)

1

Informatyka

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Matematyka

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Informatyka

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

Załącznik 1En

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1Fn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego 
z przedstawionych poniżej)

1

Nauki o rodzinie

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2

Pedagogika

3

Pedagogika specjalna

4

Socjologia

5

Teologia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Nauki o rodzinie

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub

 język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Pedagogika

3

Pedagogika specjalna

4

Socjologia

5

Teologia

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Tabela 1

 

Terminy egzaminów na I rok studiów niestacjonarnych UWM w Olsztynie w 2009 r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin pisemny

Ogłoszenie wyników

1

Filologia

1.1.

Filologia angielska (studia II stopnia)

29.07.2009 r.

3.08.2009 r.

 

Tabela 2

 

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego na kierunku filologia (sp.fil. angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
22.04.2009 08:26
Data aktualizacji:
13.05.2009 06:50
Liczba wyświetleń:
3365
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument