Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

(wyciąg zUchwały Nr 297 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r.)

Załącznik 1A

 

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Matematyka

2

Bioinżynieria produkcji żywności

3

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

4

Ochrona środowiska (OW)

5

Ochrona środowiska (KS)

6

Ogrodnictwo

7

Rolnictwo

8

Rybactwo

9

Technika rolnicza i leśna

10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11

Towaroznawstwo

12

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Bioinżynieria produkcji żywności

3

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

4

Ochrona środowiska (OW)

5

Ochrona środowiska (KS)

6

Ogrodnictwo

7

Rolnictwo

8

Rybactwo

9

Technika rolnicza i leśna

10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11

Towaroznawstwo**

12

Zootechnika

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**       na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny   z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty

obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)

1

Budownictwo

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Energetyka

4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7

Mechanika i budowa maszyn

8

Mechatronika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Energetyka

4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7

Mechanika i budowa maszyn

8

Mechatronika

 

***         język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****       lub fizyka z astronomią

Załącznik 1C

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Administracja

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Politologia

6

Prawo

7

Stosunki międzynarodowe

8

Zarządzanie

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Politologia

6

Prawo

7

Stosunki międzynarodowe

8

Zarządzanie

***         język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1D

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)

1

Fizyka techniczna

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Matematyka

2

Informatyka

3

Matematyka

4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Fizyka techniczna

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Informatyka

3

Matematyka

4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

Załącznik 1E

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1.Filozofia

2.Geografia

3.Historia

4.Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***         język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1F

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty

obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

1.2

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

1.3

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

1.4

- sp. filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - niemiecki

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język obcy nowożytny - angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

1.2

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

1.3

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

1.4

- sp. filologia germańska

1. Język obcy nowożytny - niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

***         język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1G

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty

obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/

   - rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Matematyka

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/

    - rysunek– ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 

1/  na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

*    w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1H

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

 Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.   Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub   innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.   Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Matematyka

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.     Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub  innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.     Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

1/  do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

2/  do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1I

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)

1

Biologia

1. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

2

Biotechnologia

3

Pielęgniarstwo

4

Weterynaria

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

2

Biotechnologia

3

Pielęgniarstwo

4

Weterynaria

 

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

Załącznik 1J

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka*

*    lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1K

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Filozofia

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2

Nauki o rodzinie

3

Pedagogika

4

Pedagogika specjalna

5

Socjologia

6

Teologia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen  uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Nauki o rodzinie

3

Pedagogika

4

Pedagogika specjalna

5

Socjologia

6

Teologia

***         język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009r.

 

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu

(studia I stopnia) 1/

10.07.2009r.

16.07.2009r.

16.07.2009r.

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia) 1/

09-10.07.2009r.

16.07.2009r.

16.07.2009r.

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) 1/

09-10.07.2009r.

16.07.2009r.

16.07.2009r.

4

Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia) 2/

10.07.2009r.

-

16.07.2009r.

5

Architektura krajobrazu

(studia II stopnia) 1/

10. 02.2009r.

-

13.02.2009r.

 

Tabela 2

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

 

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
22.04.2009 07:46
Data aktualizacji:
13.05.2009 06:47
Liczba wyświetleń:
3120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument