Harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne

Harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne


Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.      

Rejestracja w systemie IRK

15.06 – 05.07.2009r.

2.      

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 05.07.2009r.

3.      

Rejestracja w systemie IRK (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

15.06 – 08.07.2009r.

4.      

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

do 08.07.2009r.

5.      

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

29.06 – 08.07.2009r.

6.      

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia I stopnia)

10.07.2009r.

7.      

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia II stopnia)

10.02.2009r.

8.      

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

09-10.07.2009r.

9.      

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

09-10.07.2009r.

10.  

Egzamin z języka angielskiego na kierunku Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

10.07.2009r.

11.  

Egzaminy ustne  dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

13.07.2009r.

12.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

16.07.2009r.

13.  

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów

do 23.07.2009r.

14.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

24. 07.2009r.

15.  

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 29.07.2009r.

16.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

30.07. 2009r.

17.  

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 03.08.2009r.

18.  

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

06.08.2009r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
22.04.2009 07:40
Data aktualizacji:
22.04.2009 07:42
Liczba wyświetleń:
3922
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument