Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM

Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Symbol rejestru

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie

Dostępność

1.

Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych akt   kat. A i   kat. B

PU-A-31; kolejny numer

Danuta Kasparek

do wglądu w Archiwum

2.

Spisy zdawczo-odbiorcze  akt  przekazywanych do Archiwum

PU-A-30;

kolejny numer wynikający z wykazu spisów

Danuta Kasparek

do wglądu w Archiwum

3.

Spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę

PU-A-33a

 

Ryszard Kotewicz

nie

4 .

Karty udostępnienia akt

PU-A-32; kolejny numer/rok akademicki

Adam Tabor

nie

5.

Wnioski  o udostępnienie dokumentacji archiwalnej przechowywanej w Archiwum UWM

nr kolejny/rok akademicki

Adam Tabor

nie

6.

Wnioski o udostępnienie prac dyplomowych przechowywanych w Archiwum

nr kolejny/rok akademicki

Adam Tabor

nie

7.

Katalogi prac dyplomowych przechowywanych w Archiwum

 

Anna Wójcicka

do wglądu w Archiwum

8.

Księga  korzystających w czytelni Archiwum

nr kolejny/rok akademicki

Adam Tabor

do wglądu w Archiwum

9.

Księga akcesji akt

nr kolejny/rok akademicki

Danuta Kasparek

nie

10.

Inwentarz fotografii

nr kolejny

Barbara Dąbkowska, Piotr Naściszewski

do wglądu w Archiwum

11.

Księga wypożyczeń muzealiów i fotografii

nr kolejny/rok akademicki

Ewa Liminowicz

nie

12.

Inwentarz  muzealiów

nr kolejny

Ewa Liminowicz

do wglądu w Archiwum

13.

Rejestr wydawanych zaświadczeń  o ukończeniu NKJA

nr kolejny/rok kalendarzowy

Danuta Kasparek

nie

14.

Rejestr wydanych świadectw pracy OHP

nr kolejny/rok kalendarzowy

Teresa Tankielun

nie

 

15.

Rejestr umów-zleceń

nr kolejny/rok kalendarzowy

Danuta Kasparek

nie

16.

Dziennik korespondencji

nr kolejny/rok kalendarzowy

Danuta Kasparek

nie

17.

Protokoły z posiedzeń Rady Archiwalnej

nr kolejny

Anna Wójcicka

do wglądu w Archiwum

18.

Rejestr delegacji służbowych

nr kolejny/rok kalendarzowy

Danuta Kasparek

nie

19.

Księga inwentarzowa

PU-K-205

Danuta Kasparek

nie

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Archiwum i Muzeum UWM
Wytworzył:
mgr Danuta Kasparek
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
20.04.2009 12:43
Data aktualizacji:
15.02.2012 12:28
Liczba wyświetleń:
8476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument