Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”

                                                                                                       DRUKUJ DOKUMENT

Decyzja Nr 13/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2009 r.

 

w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, p oz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

1.     Powołuje się Zespół do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)    mgr inż. Wojciech Samulowski – Kierownik projektu, Zastępca Kanclerza ds. inwestycji,

2)    prof. dr hab. Janusz Gołaszewski – Prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

3)    dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM – Kierownik Katedry Ogrodnictwa,

4)    dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM,

5)    mgr inż. Jerzy Ossowski – inspektor nad/zoru,

6)    mgr Anna Barańska – Zastępca Kwestora,

7)    dr inż. Beata Płoszaj – Sekretarz zespołu.

2.     Zespół działa od dnia powołania do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

3.     W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.04.2009
Data publikacji:
08.04.2009 09:37
Data aktualizacji:
21.05.2009 11:30
Liczba wyświetleń:
3155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 13 - Katedra Ogrodnictwa.pdf39.97 KB