Nr 147 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 147

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych z zastosowaniem komputerowych systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe” i 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

 

§ 2

Umowa partnerska zostaje zawarta w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych z zastosowaniem komputerowych systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji”, w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe” i 1.3.1 „Projekty rozwojowe”.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 08:13
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:06
Liczba wyświetleń:
3019
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 147 - wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnersiej SGGW.pdf31.16 KB