Wersje strony Nr 146 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości ...."

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.