Nr 146 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości ...."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  146

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3: „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałanie 1.1.2: „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

  1. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, z siedzibą w Skierniewicach,
  2. Politechnika Łódzka,
  3. Uniwersytet  Medyczny w Łodzi,
  4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  5. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie,
  6. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach,
  7. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików,
  8. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
  9. Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. 

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz rozliczenia projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3: „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałanie 1.1.2: „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 08:08
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:08
Liczba wyświetleń:
3187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 146 - wyrażenie zgody na udział w konsorcjum - prof. Ziajka.pdf42.76 KB