Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA  Nr  145

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 14 w ust. 2 skreśla się pkt. 8,

2)     w § 92:

a)       w ust. 2 wyraz „Senat” zastępuje się wyrazem „Rektora”,

b)      ust. 3 skreśla się.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 07:49
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:09
Liczba wyświetleń:
3659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwala Nr 145_zmiany w Statucie UWM.pdf26.81 KB