Wersje strony Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.