Nr 140 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2009 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 140

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2009 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się podziału środków finansowych na działalność studencką i współpracę międzynarodową w 2009 roku w następujący sposób:

1)     200 000 zł (słownie dwieście tysięcy złotych) – organizacja Kortowiady,

2)     300 000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) – funkcjonowanie Centrum Kultury Studenckiej,

3)     200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) – wspieranie olimpiad przedmiotowych i programów wychowawczych,

4)     100 000 zł (sto tysięcy złotych) – funkcjonowanie kół naukowych,

5)     400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) – rozwój kultury fizycznej studentów,

6)     400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) – działalność Samorządu Studenckiego,

7)     500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) – współpraca międzynarodowa.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kwestorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 07:38
Data aktualizacji:
10.09.2014 07:46
Liczba wyświetleń:
3063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 140 - podział środków na działalnośc studencką.pdf39.58 KB