Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA Nr 138

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

  1. inż. Stanisław Ciborowski,
  2. mgr inż. Marek Dzieniakowski,
  3. mgr inż. Jerzy Kozdroń,
  4. mgr Maria Mędlewska-Duda,
  5. inż. Tadeusz Miastkowski,
  6. Zofia Narkowicz,
  7. dr inż. Aleksander Surażyński.

 

§ 2

Za zasługi dla rozwoju współpracy Uniwersytetu z instytucjami naukowymi Unii Europejskiej ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje Günter Verheugen, Unijny Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

 

§ 3

Za zasługi w tworzeniu Uniwersytetu oraz wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału Teologii ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski.

 

§ 4

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału ZŁOTY LAUR UNIWERSYTECKI otrzymują:

  1. prof. dr hab. Bogdan Klepacki – pracownik SGGW w Warszawie, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych oraz zespołów eksperckich na szczeblu rządowym;
  2. prof. dr hab. Franciszek Tomczak – pracownik Szkoły Głównej Handlowej, były Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, członek-korespondent PAN, były Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Przewodniczący Sekcji Ekonomiki Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek krajowych i zagranicznych towarzystw, rad i komitetów naukowych;
  3. prof. dr hab. Stanisław Urban – pracownik Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego (1988-1991), kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (1993-2002), aktualnie Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 07:32
Data aktualizacji:
10.09.2014 07:49
Liczba wyświetleń:
3481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 138 - Laury Uniwersyteckie.pdf44.35 KB