Nr 125 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 125

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 na poszczególne kierunki/makrokierunki studiów i stopnie kształcenia, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2.

2.      Na kierunki studiów: lekarski oraz pielęgniarstwo, limity przyjęć kandydatów na rok akademicki 2009/2010, ustala minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.      Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
31.03.2009 07:18
Data aktualizacji:
10.09.2014 08:11
Liczba wyświetleń:
3245
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWAŁA Nr 125.pdf37.42 KB
Załącznik do Uchwały Nr 125_limity naboru 2009-2010.doc169.5 KB