Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 7/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 marca 2009 r.

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

        

Działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się dr Grażynę Kobrzeniecką-Sikorską - przedstawiciela Wydziału Sztuki – do Rady Bibliotecznej na kadencję do 31 sierpnia 2012.

§ 2

W Decyzji Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2008 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Powołuje się Radę Biblioteczną na kadencję 2008-2012 w następującym w składzie:

  1. Przewodnicząca, Dyrektor Biblioteki Głównej – dr Danuta Konieczna,
  2. Członkowie:

1)    dr hab. Danuta Michalik, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

2)    prof. dr hab. Roman Zieliński (Wydział Biologii),

3)    dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM (Wydział Geodezji i Gosp. Przestrzennej),

4)    dr Andrzej Korytko (Wydział Humanistyczny),

5)    dr hab. Ewa Adamiak (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),

6)    dr Andrzej Matraś (Wydział Matematyki i Informatyki),

7)    dr hab. Jarosław Całka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),

8)    dr Andrzej Sołoma (Wydział Nauk Ekonomicznych),

9)    prof. dr hab. Mariusz Majewski (Wydział Nauk Medycznych),

10)     dr Małgorzata Dagiel (Wydział Nauk Społecznych),

11)     dr hab. inż. Jurij Dobriański, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),

12)     prof. dr hab. Jacek Leman (Wydział Nauki o Żywotności),

13)     dr inż. Magdalena Bowszys (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa),

14)     dr Jarosław Dobkowski (Wydział Prawa i Administracji),

15)     dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Wydział Sztuki),

16)     prof. dr hab. Michał Wojciechowski (Wydział Teologii),

17)     mgr Jolanta Gałecka (Biblioteka Główna),

18)     mgr Iwona Gawenda (Biblioteka Główna),

19)     mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska (Biblioteka Główna),

20)     mgr Celina Witkowska (Biblioteka Główna),

21)     mgr Przemysław Zieliński (Biblioteka Główna),

22)     mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa (Związek Nauczycielstwa Polskiego),

23)     Katarzyna Umecka (Samorząd Studencki),

24)     mgr inż. Katarzyna Ząbek (Samorząd Doktorantów),

25)     mgr Franciszka Orzeszkowska (NSZZ „Solidarność”).”.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.03.2009
Data publikacji:
09.03.2009 12:34
Data aktualizacji:
27.03.2009 09:44
Liczba wyświetleń:
3415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 7.pdf43.87 KB