Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.

Strona została usunięta dnia: 4 marzec, 2009 - 11:57

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

wnioskodawca w Konkursie nr 1/POKL/3.3.4/09

 organizowanym przez DFS MEN

 

ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu

 

którego celem będzie w okresie 3 lat szkolnych podniesienie poziomu kompetencji kluczowych co najmniej 800 uczniów z co najmniej 30 szkół województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i przedsiębiorczości.

 

Przy wyborze partnerów zostanie uwzględnione:

·         zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (działalność edukacyjna związana z podnoszeniem wymienionych kompetencji kluczowych),

·         oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze o łącznej wartości co najmniej 3 mln PLN,

·         oferowany wkład potencjalnego partnera w przygotowanie projektu.

 

Projekt będzie przygotowywany przez partnerów w czasie trzydniowej sesji 27-29 marca br. w siedzibie UWM. Partnerzy pokrywają wszelkie koszty związane z przyjazdem i pobytem oraz partycypują w kosztach związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

Otwarty nabór partnerów będzie prowadzony przez 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać drogą elektroniczną oraz listownie lub osobiście

w Centrum Badań Społecznych UWM

e-mail: cbs@uwm.edu.pl

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17

w godz. 9.00-15.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 089 524-62-36.

 

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakres zadań partnerów zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych Katedra UNESCO
Wytworzył:
Sebastian Jakubowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.03.2009
Data publikacji:
04.03.2009 11:52
Data aktualizacji:
04.03.2009 11:57
Liczba wyświetleń:
3060
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument