Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA  Nr  122

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust.1 pkt.11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki”  do realizacji w 2009 roku.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 32 000 000 zł.

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2009
Data publikacji:
03.03.2009 14:07
Data aktualizacji:
10.09.2014 08:21
Liczba wyświetleń:
4058
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWAŁA NR 122.pdf37.25 KB