Wersje strony Nr 116 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.