Nr 116 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA  Nr  116

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu oraz w nawiązaniu do uchwały Senatu Nr 234 z dnia 18 stycznia 2005 roku, Senat wyraża zgodę na zmianę aktu notarialnego nr 903/2006 z dnia 25.01.2006 roku w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na sprzedaż prawa własności przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej gruntów położonych w Olsztynie (obręb 118 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako działki nr 35/5 i 34/10 o łącznej powierzchni 0,7007 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu regulację stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego sprzedane zostało przez Uniwersytet w dniu 25.01.2006 roku a z mocy prawa z dniem 1 września 2005 roku i decyzją deklaratoryjną wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27.10.2006 roku powinna nastąpić sprzedaż prawa własności.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Koszty zawarcia aktu notarialnego i związane z nim opłaty ponosi w całości Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2009
Data publikacji:
03.03.2009 13:26
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:26
Liczba wyświetleń:
3072
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument