Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

Zarządzenie Nr 12/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Higiena pasz”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu biologiczno – agronomicznym.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Higiena pasz” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2009
Data publikacji:
27.02.2009 12:20
Data aktualizacji:
27.03.2009 07:51
Liczba wyświetleń:
3226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 12.pdf59.39 KB