Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

Zarządzenie Nr 11/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2009 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2009
Data publikacji:
25.02.2009 09:36
Data aktualizacji:
27.03.2009 07:40
Liczba wyświetleń:
3102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 11.pdf59.4 KB