Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

Zarządzenie Nr 9/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lutego 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust.6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z Działu Planowania i Organizacji wyłącza się Zespół ds. Zamówień Publicznych i tworzy się Dział Zamówień Publicznych jako odrębną jednostkę organizacyjną administracji Uniwersytetu podległą merytorycznie Kanclerzowi.

 

§ 2

Dział Zamówień Publicznych działa na podstawie odrębnych przepisów i prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

 1. określa przedmiot zamówienia,
 2. wybiera tryb postępowania,
 3. opracowuje niezbędną do przetargu dokumentację,
 4. opracowuje ogłoszenia o zamówieniach,
 5. udostępnia dokumentację przetargową oferentom,
 6. udziela informacji pisemnych i telefonicznych o przetargach,
 7. gromadzi oferty przetargowe,
 8. przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,
 9. prowadzi dokumentację w postępowaniu o zamówienia publiczne,
 10. opracowuje odpowiedzi na protesty i odwołania,
 11. opracowuje projekty umów kończących postępowanie przetargowe,
 12. nadzoruje realizację zamówienia,
 13. opracowuje procedury postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.02.2009
Data publikacji:
13.02.2009 12:06
Data aktualizacji:
27.03.2009 07:34
Liczba wyświetleń:
3299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz_nr_9.pdf59.78 KB