Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 8/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lutego 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury

 

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Senatu UWM Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku tworzy się z dniem 1 marca 2009 roku jednostkę ogólnouczelnianą - Akademickie Centrum Kultury.

 

§ 2

Akademickie Centrum Kultury działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009

z dnia11 lutego 2009 roku

Regulamin działalności

Akademickiego Centrum Kultury

 

  1. Akademickie Centrum Kultury:

1)     opracowuje program pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)     koordynuje, nadzoruje i inspiruje działalność uczelnianych klubów studenckich,

3)     koordynuje i patronuje imprezom kulturalnym organizowanym przez organy samorządu studenckiego,

4)     prowadzi i organizuje działalność amatorskich zespołów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)     gromadzi i udostępnia wydawnictwa metodyczne, repertuarowe, czasopisma kulturalno-oświatowe, płytoteki i taśmoteki,

6)     organizuje poradnictwo i instruktaż dotyczący działalności klubów studenckich, zespołów muzycznych, tanecznych, grup inicjatywnych itp.,

7)     organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynuje inne imprezy realizowane w Uniwersytecie przez jednostki zewnętrzne,

8)     świadczy odpłatnie usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowiązujących przepisów i za pośrednictwem osób upoważnionych do działania na zewnątrz i w imieniu Uniwersytetu,

9)     odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami przyznanych środków finansowych oraz za powierzone składniki majątkowe, a także za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszczeń uniwersyteckich.

  1. W ramach Akademickiego Centrum Kultury działają:

1)     Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)     Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)     Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”,

4)     Teatr Studencki „Cezar”,

5)     Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”,

6)     Akademicki Klub Lotniczy „Awiator”,

7)     Akademicki Klub Turystyczny „AKT”,

8)     Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał” ,

9)     Studencka Grupa Motocyklowa „Tabun”,

10) Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego „Almatan” ,

11) Akademicka Orkiestra Dęta,

12) Koło Żonglerskie „Żongler”,

13) Studio piosenki Ośemka,

14) Warmińsko Mazurski Klub Miłośników Lotnictwa „WMSPOTTERS”,

15) inna działalność inicjatywna powstająca w trakcie.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.02.2009
Data publikacji:
12.02.2009 13:55
Data aktualizacji:
22.10.2009 12:02
Liczba wyświetleń:
4586
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz_nr_8.pdf58.66 KB
zarznr 8 2009.pdf41.86 KB