Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

ul. Słoneczna 50 G, pok. 1, 10-710 Olsztyn

tel. 89 523 39 40; kom. 661 450 085

email: danaszy@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-3500; kod finansowy 551 90 35

 

Specjalista ds ppoż.

          mgr inż. Danuta Szyndler

Konserwator sprzętu ppoż.

        Andrzej Doroszko; tel. 89 523 39 40
 

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

1)     wypracowuje i określa ogólną koncepcję ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznych środków zapobiegania pożarom,

2)     kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sporządza protokoły określające ten stan,

3)     uczestniczy w prowadzeniu badań przyczyn pożaru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalające ustalić jego przyczynę,

4)     organizuje i prowadzi działalność profilaktyczną,

5)     ustala wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowując w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)     uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)     organizuje i prowadzi instruktaż wstępny i szkolenie przeciwpożarowe pracowników i studentów,

8)     inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych,

9)     określa potrzeby Uniwersytetu dotyczące sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz środków gaśniczych,

10) organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wstępnej, samodzielnej sekcji gaśniczej,

11) inicjuje organizację uczelnianej ochotniczej straży pożarnej, pogotowia przeciwpożarowego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

12) współdziała w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

13) organizuje społeczne służby ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej.
Wytworzył:
mgr inż. Danuta Szyndler
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:45
Data aktualizacji:
19.08.2014 12:39
Liczba wyświetleń:
11248
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument