Wersje strony Nr 108 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.